top of page

SATIŞ SÖZLEŞMESI

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan: Mustafa Bolat

Adres: Anadolu Cad. Adalet Mah No:41/101 Kat:10 Megapol Tower Bayraklı İzmir Türkiye

Telefon: 0541 802 90 79

Email: pine.shoess@gmail.com


1.2. ALICI Ad Soyad/Ünvan: ( Müşteri adı )

Adres: (Müşteri Adresi )

Telefon: (Müşteri  Telefon Numarası)

Email: (Müşteri E-mail)

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME, TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLERİ İşbu Sözleşme konusu Ürün’e/Ürünler’e; Ürün’ün/Ürünler’in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Ürün Cinsi/Türü Ürün Miktarı (adet) Satış Fiyatı (KDV dahil) Toplam: Ödeme Şekli ve Planı: ( ödeme yöntemi) Teslimat Adresi: ( Müşteri Teslimat Adresi ) Fatura Adresi: (Müşteri Fatura Adresi)

MADDE 4 –GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri ve genel hükümleri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve  internet sitesinde gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.4 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.5 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

4.6 – Kargo firmasının, ürünün ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI’nın ülkesinin uyguladığı gümrük işlemleri, vergiler veya ek ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.7 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya iptal edilir ise, SATICI ürünün tesliminden yükümlü değildir.

4.8 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar, 10 iş günü içinde ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 5 –CAYMA HAKKI SATICI, ALICI’nın hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 iş günü içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’nın  email adresine bildirimde bulunulması, satın alınan ürün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, paketi hasar görmemiş, aksesuarı ya da hediyesi olan bir ürün ise eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen fatura aslının iadesi zorunludur. Ürün ve belgelerin ulaşmasını takip eden 14 iş günü içinde ürün bedeli ALICI’ya ek bir masraf yükletilmeksizin iade edilir. Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.

4.2 Şartlar ve Koşullar / Mesafeli Satış Sözleşmesi İlgili yasal mevzuat gereği hiçbir sebep göstermeksizin ürünlerinizi teslim aldıktan sonra 14 gün içerisinde iade edebilisiniz. Aksesuar ve indirimli ürünlerimizin iadesi yoktur. İndirimli ürünlerde sadece değişim seçeneği mevcuttur, aksesuar ürünlerimizde değişim yoktur. Lütfen “Mesafeli Satış Yönetmeliği“ni okuyunuz. Satın alınan ürün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, paketi hasar görmemiş, aksesuarı ya da hediyesi olan bir ürün ise eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir olması gerekmektedir. İade edeceğiniz ürünün tarafımıza kargolanırken adınıza kesilmiş faturanın ürün ile birlikte tarafımıza gönderilmesi zorunludur – gereklidir. Ürün yukarıda belirtilen koşullar dahilinde iade işlemi başlatılıp, tarafımıza ulaştıktan sonra iadeninin şartlara uygunluğu kontrol edilecektir. Kontrol sırasında uygun bulunan iadeler için yapılan ödemenin şekline sadık kalınarak iade işlemi 30 iş günü içerisinde geçekleştirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ürün bedeli, bankanıza bağlı olarak hesabınıza yansır. Üründen kaynaklanan bir kusurdan dolayı yapacağınız iade ve değişim taleplerinde ilgili yasal mevzuat şartları geçerlidir. ürünün incelenmesinden sonra konuyla ilgili size bilgi verilecektir. Siparişleriniz size teslim edilirken mutlaka kargo görevlisİnin yanında paketi açarak hasar olup olmadığına bakınız. hasar olması durumunda ürünü teslim almayınız ve kargo görevlisinden tutanak tutmasını isteyiniz.


İade ve Değişim Adresi Donanmacı Mah. 1730 Sok. No:19 D:9 Karşıyaka/İZMİR


4.3 İade ve Değişim Tüm iade ve Değişimlerinizde ; Türkiye içi satışlarda kargo ücreti size ait olur. Türkiye Dışı bütün Ülkelerde; Değişim veya iade işlemlerinin başlaması için satın alınan ürün kullanılmamış, tahrip edilmemiş, paketi hasar görmemiş, aksesuarı ya da hediyesi olan bir ürün eksik olmaksızın iade edilmiş ve tekrar satılabilir halde tarafımıza, bütün yol ve gümrük masrafları alıcı tarafından karşılanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ Müşteri’nin temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Müşteri’nin temerrüdünün Satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde Müşteri herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler uyarınca Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: Mustafa Bolat

ALICI:  (Müşteri adı )

TARİH: (Sipariş Tarihi)

bottom of page